Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 januari 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - plenair debat
Leveren inbreng
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Ter bespreking (procedurevergadering)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Schriftelijk commentaar
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant