Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 oktober 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluit
Besluit
Brief regering
Amendement
Besluit
Motie
Motie
Motie
Besluit
Besluit
Brief regering
Amendement
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport