Kamerstuk 31452-19

Melding plaatsing in het Staatsblad van de wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Dossier: Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

Gepubliceerd: 20 maart 2012
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: ethiek onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31452-19.html
ID: 31452-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2012

Hierbij laat ik u conform het bepaalde in artikel 7, derde lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen weten dat het besluit houdende wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met aanpassing aan het regeringsstandpunt op de motie Jurgens is geplaatst in het Staatsblad van 13 maart 2012 met nummer 93. De wijziging van dit besluit hangt nauw samen met de wet van 2 februari 2012, houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG, die gepubliceerd is in het Staatblad van 28 februari met nummer 70.

De datum van inwerkingtreding van de wet wordt bij koninklijk besluit vastgesteld. Inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 juli aanstaande. De wijziging van het besluit treedt op dezelfde datum in werking als de wet in werking treedt.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers