Stemming

Motie Van Gerven over een ministeriële regeling

44,7 %
55,3 %


PVV

SP

GL

VVD

CDA

SGP

PvdD

CU

PvdA

D66


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 6 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat duidelijke en volledige patiënteninformatie cruciaal is om als potentiële proefpersoon een goede afweging te kunnen maken om wel of niet deel te nemen aan onderzoek;

constaterende, dat de kwaliteit van patiënteninformatie nogal eens te wensen overlaat;

verzoekt de regering een ministeriële regeling tot stand te brengen waarin nadere regels worden gesteld aan de patiënteninformatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven