Stemming

Motie Van Gerven over onderzoek naar een centrale regeling

41,3 %
58,7 %


CU

PvdD

PvdA

GL

SP

PVV

SGP

CDA

D66

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 6 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kan voorkomen dat proefpersonen schade oplopen door deelname aan een onderzoek;

overwegende, dat proefpersonen ervan uit mogen gaan dat via de verplichte schadeverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek de verzekeraar de schade vergoedt;

overwegende, dat uit de PROPATRIA-studie blijkt dat dit niet altijd het geval is;

verzoekt de regering een onderzoek te doen naar een centrale regeling waarmee schade aan de patiënt kan worden vergoed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Motie Van Gerven over onderzoek naar een centrale regeling

2011-09-06
Dossier: 31452
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: ethiek onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31452-13.html