41,3 %
58,7 %

CU

PvdD

PvdA

GL

SP

PVV

SGP

CDA

D66

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 6 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kan voorkomen dat proefpersonen schade oplopen door deelname aan een onderzoek;

overwegende, dat proefpersonen ervan uit mogen gaan dat via de verplichte schadeverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek de verzekeraar de schade vergoedt;

overwegende, dat uit de PROPATRIA-studie blijkt dat dit niet altijd het geval is;

verzoekt de regering een onderzoek te doen naar een centrale regeling waarmee schade aan de patiënt kan worden vergoed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven