Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2008
Status: Aangenomen, met uitzondering van onderdeel E
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet