Wetsvoorstel 31441 -
Wijziging van de Wet werk en bijstand i.v.m. decentralisering langdurigheidstoeslag en ondersteuning huishoudens met schoolgaande kinderen
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2008
Status: Aangenomen, met uitzondering van onderdeel E
Besluitenlijst 2010A02215
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 november 2010 Verkennende studie langdurigheidstoeslag - 31441-13

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 15 december 2010

15 december 2010