Stemming

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

76,0 %
24,0 %


D66

GL

CU

Lid-Verdonk

CDA

VVD

SGP

PvdD

PVV

SP

PvdA