Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Ter informatie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Brief lid / fractie
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)