Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aan de Kamer voorgesteld deze zaak af te voeren van de lijst van controversiƫle onderwerpen
Besluitenlijst 2014A014816
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 30 september 2014. Brief van het lid Ypma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 30417-104

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Ter informatie.

2 oktober 2014

Brief lid / fractie
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2009A04294
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, Hamer M.I. (PvdA) - 10 maart 2010 30417 nr. 8 Tweede nota van wijziging initiatiefvoorstel Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen; regeling toelatingsrecht onderwijs - 30417-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

11 maart 2010

Brief lid / fractie