Kamerstuk 30417-6

Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts inzake toelatingsrecht bijzonder onderwijs; Brief over mede verdediging van het wetsvoorstel door de leden Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold

Dossier: Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts inzake toelatingsrecht bijzonder onderwijs


30 417
Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

nr. 6
BRIEF VAN HET LID HAMER

Ontvangen 20 december 2006

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Vergeer, Jungbluth en Lambrechts dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door de leden Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold.

Hamer