Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van nr. 13 over een experiment over een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres

100,0 %
0,0 %


SP

FVD

PVV

CDA

Groep Van Haga

CU

JA21

VVD

D66

PvdD

BBB

Volt

GL

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

BIJ1

SGP


Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 28 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel V, wordt het voorgestelde artikel 4.16a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d vervalt «of».

2. In onderdeel e wordt de punt aan het slot vervangen door «; of».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. de ingeschrevene op het woonadres te informeren over de inschrijvingen op het betreffende adres.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet BRP een grondslag gecreëerd voor een experimentbesluit over het doen van meldingen aan bewoners over inschrijvingen op het betreffende woonadres. Dit maakt het mogelijk om te regelen dat wanneer iemand zich inschrijft op een adres andere ingeschreven personen een seintje krijgen. Zo is het voor iedere bewoner duidelijk wie officieel op dit adres ingeschreven staan.

Met zo’n experiment wordt het mogelijk om ervaring op te doen met het verzenden van een dergelijke melding aan bewoners. Ook kunnen de uitvoeringslasten zo goed in kaart worden gebracht.

Rajkowski Koerhuis Van Ginneken Inge van Dijk


Gewijzigd amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van nr. 13 over een experiment over een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres

2021-06-28
Dossier: 35648
Indiener(s): Queeny Rajkowski (VVD), Daniel Koerhuis (VVD), Lisa van Ginneken (D66), Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35648-15.html