Stemming

Motie van het lid Nijboer c.s. over ontmoedigen van kwartaalrapportages en stimuleren van loyaliteitsaandelen

61,3 %
38,7 %


vKA

SGP

FvD

PVV

Van Haga

D66

Krol

CU

GL

SP

DENK

PvdD

PvdA

VVD

CDA

50PLUS


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijnlands model is gericht op diverse stakeholders en de lange termijn;

overwegende dat nog altijd kortetermijnbelangen de overhand kunnen krijgen;

verzoekt het kabinet, voorstellen te doen om kwartaalrapportages te ontmoedigen en loyaliteitsaandelen te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Van den Berg

Van der Lee


Motie van het lid Nijboer c.s. over ontmoedigen van kwartaalrapportages en stimuleren van loyaliteitsaandelen

2020-09-03
Dossier: 35367
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Mahir Alkaya (SP), Tom van der Lee (GL), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: economie financieel toezicht financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35367-17.html