Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven (t.v.v. 35122-25)

96,7 %
3,3 %


CDA

SGP

VVD

PvdD

CU

GL

PVV

DENK

D66

50PLUS

PvdA

SP

FVD


Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat slachtoffers en hun nabestaanden in hun eigen woonomgeving geconfronteerd kunnen worden met daders die na hun vrijlating weer gaan wonen in hun oude omgeving;

constaterende dat met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen een woonverbod kan worden opgelegd als voorwaarde voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling, maar dat een woonverbod nog steeds niet mogelijk is als zelfstandige maatregel, terwijl daar wel behoefte aan kan zijn;

verzoekt de regering, te bezien of en hoe een zelfstandig woonverbod met voldoende juridische waarborgen dat permanent dan wel voor langere tijd kan worden opgelegd aan daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven in de wet kan worden opgenomen en de Kamer hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Wijngaarden

Groothuizen


Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven (t.v.v. 35122-25)

2019-06-25
Dossier: 35122
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-36.html