Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet intrekken

12,7 %
87,3 %


VVD

D66

SGP

CU

PVV

CDA

PvdA

FvD

DENK

50PLUS

GL

SP

PvdD


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het IPBES-rapport een ongekend verlies aan biodiversiteit in een duizelingwekkend tempo aantoont;

overwegende dat de Wet natuurbescherming al een verslechtering betekende van de bescherming van de kwetsbare natuur in Nederland ten opzichte van eerdere wetten;

overwegende dat de bescherming van de natuur in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet verder wordt uitgehold door de ruimere afwegingsruimte voor decentrale overheden;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet in te trekken en een natuurwet te maken die inzet op actief natuur- en biodiversiteitsherstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

2019-06-26
Dossier: 34985
Indiener(s): van Kooten-Arissen
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34985-29.html