Wetsvoorstel 34985 - 29 juni 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2019
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd