Stemming

Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over niet afschaffen van de quotumheffing voordat een nieuw systeem is ingevoerd

32,7 %
67,3 %


DENK

GL

D66

VVD

SGP

SP

PvdA

PVV

PvdD

CDA

FvD

50PLUS

CU


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 15 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering de quotumheffing inzake de banenafspraak wil uitstellen en deactiveren;

constaterende dat hiervoor in de plaats een bonus-malussysteem wordt overwogen;

verzoekt de regering, de quotumheffing niet af te schaffen voordat een nieuw systeem is ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk


Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over niet afschaffen van de quotumheffing voordat een nieuw systeem is ingevoerd

2019-01-15
Dossier: 34956
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34956-13.html