Stemming

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie

100,0 %
0,0 %


GL

50PLUS

CU

FvD

DENK

SP

CDA

PvdD

D66

PVV

VVD

SGP

PvdA


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 15 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle ministeries het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met arbeidsbeperking niet halen;

van mening dat de rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven;

overwegende dat het nu niet inzichtelijk is hoeveel banen er per ministerie zijn;

overwegende dat een doelstelling per ministerie effectief is om meer arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren;

verzoekt de regering, om een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie op te stellen en hier jaarlijks over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk


Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie

2019-01-15
Dossier: 34956
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34956-11.html