Stemming

Motie van het lid Smaling c.s. over het te volgen traject bij de jaarrekening ontwikkelingssamenwerking

92,0 %
8,0 %


VVD

Van Vliet

Houwers

CU

PvdA

50PLUS

D66

Klein

GL

PvdD

CDA

PVV

SP

SGP

GrKÖ

GrBvK


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat thans stappen worden gezet om de jaarbegroting zo veel mogelijk te voorzien van concrete en kwantificeerbare ontwikkelingsdoelen en interventies om die doelen te bereiken;

van mening dat de kwantificeerbaarheid afhankelijk is van onderwerpkeuze, betrokkenheid van andere financiers en het type uitvoeringsorganisatie en dat als gevolg daarvan gradaties kunnen worden aangebracht;

verzoekt de regering, ten behoeve van de jaarrekening Ontwikkelingssamenwerking eenzelfde traject te volgen als bij de jaarbegroting, waarbij op het niveau van beleidsartikelen zo kwantitatief als mogelijk terug te vinden is in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat de oorzaken van relatieve successen en mislukkingen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Dijkgraaf

Taverne

Van Laar

Van Veldhoven

Voordewind

Agnes Mulder


Motie van het lid Smaling c.s. over het te volgen traject bij de jaarrekening ontwikkelingssamenwerking

2016-06-21
Dossier: 34475-XVII
Indiener(s): Eric Smaling , Roelof van Laar (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66), Joël Voordewind (CU), Agnes Mulder (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-XVII-8.html