Wetsvoorstel 34475-XVII - 18 mei 2016
Indiener: Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd