Stemming

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

99,3 %
0,7 %


D66

PvdA

Van Vliet

CDA

50PLUS

SP

SGP

PVV

VVD

Klein

Houwers

CU

GrBvK

GL

GrKÖ

PvdD


Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 16 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van het amendement op stuk nr. 41 (34 233) bij of krachtens AMvB regels gesteld kunnen worden over de voorwaarden die aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb;

verzoekt de regering, tevens in deze AMvB te regelen dat zorgverzekeraars in hun modelovereenkomst geen aanvullende eisen mogen stellen, over de voorwaarden die aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor een PGB – ZVW.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Leijten

Voortman

Dik-Faber

Van der Staaij

Agema

Bergkamp


Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

2016-02-16
Dossier: 34233
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Fleur Agema (PVV), Renske Leijten (SP), Linda Voortman (GL), Hanke Bruins Slot (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-64.html