Stemming

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

99,3 %
0,7 %


Van Vliet

GrKÖ

D66

PVV

Houwers

GrBvK

GL

PvdA

SP

VVD

CDA

Klein

SGP

CU

50PLUS

PvdD


Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 16 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van het amendement op stuk nr. 41 (34 233) bij of krachtens AMvB regels gesteld kunnen worden over de voorwaarden die aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb;

verzoekt de regering, tevens in deze AMvB te regelen dat zorgverzekeraars in hun modelovereenkomst geen aanvullende eisen mogen stellen, over de voorwaarden die aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor een PGB – ZVW.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Leijten

Voortman

Dik-Faber

Van der Staaij

Agema

Bergkamp


Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

2016-02-16
Dossier: 34233
Indiener(s): Fleur Agema (PVV), Linda Voortman (GL), Vera Bergkamp (D66), Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU), Hanke Bruins Slot (CDA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-64.html