Stemming

Motie van het lid Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten

36,7 %
63,3 %


Klein

Houwers

50PLUS

CDA

VVD

PvdD

SP

GrKÖ

D66

GrBvK

SGP

Van Vliet

PvdA

GL

CU

PVV


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wenselijk is dat ook andere aanbieders dan de NS in staat zijn om mobiliteitskaarten concurrerend aan te bieden;

constaterende dat het wenselijk is dat een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaartbedrijven wordt gecreëerd;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen waarbij bedrijven die een mobiliteitskaart aanbieden treinkilometers of abonnementen bij NS tegen wholesalestarieven kunnen afnemen tegen een kostengeoriënteerde prijsstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert


Motie van het lid Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten

2015-05-27
Dossier: 34042
Indiener(s): Martijn van Helvert (CDA)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-16.html