Stemming

Motie Vermeij en Klaver over voortzetting van succesvolle pilots

84,0 %
16,0 %


CDA

PvdA

PVV

SP

SGP

VVD

CU

D66

GL

PvdD


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN KLAVER

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat mensen in de WW boven de 50 jaar nog steeds minder kans hebben, snel een baan te vinden;

constaterende, dat er stevig wordt bezuinigd op de dienstverlening van het UWV;

constaterende, dat er succesvolle pilots van het UWV zijn voor WW'ers boven de 50 jaar;

roept de regering op succesvolle pilots van het UWV voor mensen boven de 50 jaar in de WW, voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Klaver


Motie Vermeij en Klaver over voortzetting van succesvolle pilots

2012-02-16
Dossier: 33065
Indiener(s): Jesse Klaver (GL), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-16.html