Stemming

Motie van het Bergkamp over een onderzoek naar gebruikte methoden en programma's

72,7 %
27,3 %


D66

VVD

PvdD

50PLUS

SGP

SP

GL

PvdA

CU

CDA

PVV


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 100.000 kinderen worden mishandeld of verwaarloosd;

constaterende dat in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 200.000 personen slachtoffer zijn van huiselijk geweld;

constaterende dat de Gezondheidsraad in 2011 concludeerde dat er weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn;

constaterende dat het Kinderrechtencollectief de aanbeveling geeft om eisen te stellen aan de programma's die de Centra voor Jeugd en Gezin organiseren voor kinderen en gezinnen in risicosituaties;

van mening dat, om te werken aan een oplossing van dit maatschappelijk probleem, goede zorg belangrijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke methoden en programma's op dit moment in Nederland worden ingezet om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en de psychische gevolgen te behandelen en welke daarvan in Nederland of internationaal bewezen effectief zijn, en hierover de Kamer in het voorjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het Bergkamp over een onderzoek naar gebruikte methoden en programma's

2013-01-31
Dossier: 33062
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33062-17.html