Stemming

Motie van het lid Agema over het verplichten van het gebruik van de meldcode

10,0 %
90,0 %


SGP

D66

VVD

PvdA

GL

PVV

PvdD

50PLUS

SP

CU

CDA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat organisaties verplicht worden om een meldcode op te stellen;

constaterende dat medewerkers echter niet verplicht gesteld worden om deze meldcode te gebruiken;

verzoekt de regering, het gebruik van de meldcode te verplichten voor medewerkers die onder de reikwijdte van het wetsvoorstel verplichte meldcode vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie van het lid Agema over het verplichten van het gebruik van de meldcode

2013-01-31
Dossier: 33062
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33062-14.html