Stemming

Motie Van der Staaij en Sterk over opnemen van het Wilhelmus in de eindtermen van het inburgeringsexamen

75,3 %
24,7 %


SP

PvdD

SGP

Verdonk

D66

CU

PVV

VVD

CDA

PvdA

GL


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN STERK

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Wilhelmus in tegenstelling tot andere nationale symbolen niet is opgenomen in de eindtermen van het inburgeringsexamen;

overwegende, dat kennis van het volkslied bij inburgering een vanzelfsprekend element vormt, waardoor de integratie van migranten in Nederland kan worden versterkt;

verzoekt de regering het Wilhelmus op te nemen in de eindtermen van het inburgeringsexamen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Sterk


Motie Van der Staaij en Sterk over opnemen van het Wilhelmus in de eindtermen van het inburgeringsexamen

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Mirjam Sterk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-49.html