Stemming

Motie Karabulut over herinvoering van de regulering van het verkeer van werknemers uit MOE-landen

23,3 %
76,7 %


Verdonk

PvdD

SGP

PvdA

CDA

VVD

SP

GL

D66

PVV

CU


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 32
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ongecontroleerde instroom van arbeidsmigranten uit MOE-landen grote sociale problemen veroorzaakt;

verzoekt de regering de regulering van het vrije verkeer van werknemers uit MOE-landen opnieuw in te voeren en hiervoor de vereiste procedure bij de Europese Commissie te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie Karabulut over herinvoering van de regulering van het verkeer van werknemers uit MOE-landen

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-32.html