Stemming

Amendement van het lid Van der Burg over het indexeren in 2010 van de normhuur in de huurtoeslag

16,0 %
84,0 %


PVV

D66

CU

SGP

VVD

Verdonk

CDA

PvdA

SP

PvdD

GL


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER BURG

Ontvangen 27 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd

In artikel 3 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 14 800 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de normhuur in de huurtoeslag in het jaar 2010 wel te indexeren. Het gaat om een bedrag van 14,8 miljoen euro (zie Kamerstuk 27 926, nr. 139). Opgemerkt wordt dat het noodzakelijk is om ook andere regelgeving te wijzigen.

Met het indexeren van de normhuur in 2010 wordt deze stijging van de kosten van de huurtoeslag ongedaan gemaakt. In het kader van de heroverweging van de overheidsfinanciën is het niet gepast extra uitgaven voor de huurtoeslag te doen.

Daarnaast heeft het niet indexeren van de normhuur een negatief effect op de werkloosheidsval. Als alleenstaande ouders met kinderen vanuit een bijstandssituatie besluiten te gaan werken, gaan zij er door deze regeling € 10 extra in de maand op achteruit. Dit is een onacceptabele prikkel die mensen thuishoudt. Het niet indexeren van de normhuur is in strijd met de wens die alom leeft om de participatie van mensen te verhogen.

Het bedrag dat met dit amendement niet aan de huurtoeslag wordt besteed, wordt ook niet aan een ander onderdeel van de begroting toegevoegd, maar gaat terug naar de schatkist.

Het is de bedoeling dat de normhuur ook in latere jaren wordt geïndexeerd.

Van der Burg


Amendement van het lid Van der Burg over het indexeren in 2010 van de normhuur in de huurtoeslag

2009-10-27
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-12.html