Stemming

Gew motie Vendrik c.s. over inzet in Europees verband voor een CO2-norm voor energiecentrales (t.v.v. 32 123 XIII, nr. 31)

50,7 %
49,3 %


D66

SGP

CU

PvdD

Lid-Verdonk

GL

PVV

PvdA

CDA

VVD

SP


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 38
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 3 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat energiebedrijven vier nieuwe kolencentrales in Nederland willen bouwen;

overwegende, dat de bouw van vier nieuwe kolencentrales het halen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen ernstig bedreigt en duurzame energie van de markt zal drukken;

overwegende, dat het Europees Parlement en de EU-Raad op korte termijn de IPPC-richtlijn zullen herzien en dat dit de mogelijkheid biedt om een CO2-norm voor energiecentrales in te voeren;

spreekt uit dat invoering van een CO2-norm voor energiecentrales in de EU en Nederland wenselijk en noodzakelijk is;

verzoekt de regering om zich in Europees verband in te zetten voor een CO2-norm van maximaal 350 gram CO2 per kWh geproduceerde energie voor energiecentrales;

verzoekt de regering tevens om invoering van een dergelijke CO2-norm in Nederland voor te bereiden en daarvoor een voorstel te doen in de brief met de shortlist van aanvullende maatregelen (het pluspakket), die de minister van VROM vóór de begrotingsbehandeling VROM naar de Kamer zal sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Ouwehand

Gesthuizen


Gew motie Vendrik c.s. over inzet in Europees verband voor een CO2-norm voor energiecentrales (t.v.v. 32 123 XIII, nr. 31)

2009-11-03
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Sharon Gesthuizen (GL), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting energie financiƫn lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-38.html