Stemming

Motie Ortega-Martijn c.s. over inventarisatie van succesvolle lokale initiatieven

100,0 %
0,0 %


CU

CDA

PvdD

Lid-Verdonk

SGP

PvdA

GL

SP

VVD

D66

PVV


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 28
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten in krimpregio’s in toenemende mate met wegtrekkende economische bedrijvigheid en het verdwijnen van voorzieningen te maken hebben;

overwegende, dat er verschillende succesvolle lokale initiatieven plaatsvinden om voorzieningen, bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de gemeente te behouden;

verzoekt de regering een inventarisatie te maken van succesvolle lokale initiatieven die zorgen voor behoud van economische bedrijvigheid en dit instrumentarium aan te reiken aan gemeenten in krimpregio’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Smeets

Ten Hoopen


Motie Ortega-Martijn c.s. over inventarisatie van succesvolle lokale initiatieven

2009-10-29
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Jan ten Hoopen (CDA), Pauline Smeets (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-28.html