Stemming

Motie Elias over onderzoek naar een kredietregeling voor kleinere mkb-ondernemingen

45,3 %
54,7 %


PVV

PvdA

D66

VVD

SP

GL

Lid-Verdonk

CDA

PvdD

SGP

CU


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor het herstel van de Nederlandse economie van het grootste belang is dat ondernemingen voor de financiering van hun ondernemingsplannen kunnen blijven beschikken over voldoende kredietverlening van banken om te kunnen inhaken op de geboden kansen,

overwegende, dat de kredietverstrekking ten behoeve van vooral kleinere mkb-ondernemingen met een geringe financieringsbehoefte mede door de beperkte kredietruimte van banken stokt;

overwegende, dat de kredietruimte van banken eventueel zou kunnen worden versterkt met vermogen van institutionele beleggers;

overwegende, dat hiervoor behoefte is aan een goed functionerende, gedeeltelijke garantieregeling die fondsvorming voor belegging door institutionele beleggers in bedrijfskredieten van banken ondersteunt;

verzoekt de regering op zeer korte termijn de haalbaarheid en effectiviteit van een dergelijke regeling specifiek voor kleinere mkb-ondernemingen met een kredietbehoefte tot € 100 000 te onderzoeken en bij een positief resultaat voor het einde van het jaar met een werkbaar voorstel te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias


Motie Elias over onderzoek naar een kredietregeling voor kleinere mkb-ondernemingen

2009-10-29
Dossier: 32123-XIII
Indiener(s): Ton Elias (VVD)
Onderwerpen: begroting economie financieel toezicht financiƫn ondernemen overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-20.html