Stemming

Motie Van Velzen c.s. over ondertekening Verdrag van Ottawa

66,0 %
34,0 %


GL

CDA

PvdA

VVD

D66

Verdonk

PvdD

PVV

SGP

CU

SP


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 65
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in Colombia wordt overlegd over het verdrag van Ottawa en hoe de laatste 39 landen te overtuigen dit verbod op het gebruik van landmijnen te tekenen;

constaterende, dat ook onder het nieuwe presidentschap de Verenigde Staten Iijken te volharden in hun afwijzing van dit verdrag;

verzoekt de regering er bij de Amerikaanse regering op aan te dringen, het verdrag van Ottawa inzake het verbod op landmijnen te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Eijsink

Voordewind


Motie Van Velzen c.s. over ondertekening Verdrag van Ottawa

2009-12-03
Dossier: 32123-X
Indiener(s): Krista van Velzen (SP), Joël Voordewind (CU), Angelien Eijsink (PvdA)
Onderwerpen: begroting defensie financiën internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-65.html