Stemming

Gew motie Peters en Atsma over versterking van zelfregulering ten aanzien van de journalistieke ethiek (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 85)

93,3 %
6,7 %


CU

PvdD

CDA

PVV

SP

SGP

D66

VVD

Verdonk

GL

PvdA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 95
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN ATSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85

Voorgesteld 8 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zelfregulering ten aanzien van de journalistieke kwaliteit van groot belang is;

overwegende, dat de basis onder de Raad voor de Journalistiek, als orgaan voor zelfregulering binnen de journalistiek, afbrokkelt;

constaterende, dat de Raad voor de Journalistiek bezig is met een verbeterslag;

overwegende, dat nieuwe vormen van internetjournalistiek op dit moment niet vallen onder de gedragscode van de Raad;

constaterende, dat het kabinet van plan is de Raad voor de Journalistiek voor € 150 000 te subsidiëren zodat deze een ombudsmanfunctie kan vervullen;

verzoekt de regering om in overleg te treden met georganiseerde uitgevers (NDP, NNP), journalistiek (Genootschap van Hoofdredacteuren, NVJ) en omroepen om te onderzoeken op welke wijze het nog meer een goede, onafhankelijke, brede zelfregulering ten aanzien van de journalistieke ethiek kan versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Atsma


Gew motie Peters en Atsma over versterking van zelfregulering ten aanzien van de journalistieke ethiek (t.v.v. 32 123 VIII, nr. 85)

2009-12-07
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Joop Atsma (CDA), Mariko Peters (GL)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-95.html