Stemming

Motie Pechtold/Dibi over beperkt gebruik van de regeling voor het verbeteren van het luchtklimaat in scholen

31,5 %
68,5 %


D66

VVD

SGP

PvdA

PvdD

CDA

CU

GL

SP

Verdonk

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 54
MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DIBI

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat slechts een beperkt aantal scholen gebruikmaakt van de regeling voor het verbeteren van het luchtklimaat in scholen;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de oorzaken van het beperkte gebruik van deze regeling en de inzet van de beschikbare middelen te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Dibi


Motie Pechtold/Dibi over beperkt gebruik van de regeling voor het verbeteren van het luchtklimaat in scholen

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-54.html