Stemming

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over inspelen op innovatieve mogelijkheden

85,2 %
14,8 %


PVV

VVD

CDA

SP

Verdonk

PvdA

D66

CU

GL

PvdD

SGP


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de wijze waarop het basisonderwijs zijn schooltijden heeft georganiseerd de laatste decennia geen wezenlijke wijzigingen heeft ondergaan, ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de manier waarop kinderen zich op diverse leeftijden ontwikkelen;

van mening, dat het daarom de moeite waard is om te onderzoeken hoe scholen deze inzichten zouden kunnen benutten om de schooltijden en het onderwijs- en activiteitenaanbod optimaal vorm te geven;

verzoekt de regering om nog deze kabinetsperiode via een multidisciplinair experiment op één of meerdere scholen in de praktijk te laten zien hoe het onderwijs kan inspelen op innovatieve mogelijkheden voor schooltijden en dagarrangementen en dit experiment wetenschappelijk te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kraneveldt-van der Veen

Jan Jacob van Dijk

Anker


Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over inspelen op innovatieve mogelijkheden

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Margot Kraneveldt (PvdA), Jan Jacob van Dijk (CDA), Ed Anker (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-43.html