Stemming

Motie Van Bochove en Depla over ondersteuning van projecten in Parkstad

85,3 %
14,7 %


CDA

GL

PvdD

CU

VVD

PvdA

D66

SP

SGP

PVV

Verdonk


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN DEPLA

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister in de brief aan de budgethouders Besluit locatiegebonden subsidie (BLS) aangeeft, zich te beraden over de besteding van vrijvallende BLS-middelen;

constaterende, dat er verstrekkende maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de negatieve bevolkingsontwikkeling op te vangen;

overwegende, dat er op dit moment regio’s zijn die bezig zijn met de gevolgen van krimp en dientengevolge bezig zijn met de herstructurering van oude woonwijken en -buurten, zodat de waarde van het onroerend goed niet onnodig onder druk komt te staan;

spreekt uit dat deze regio’s als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s;

spreekt tevens uit dat de regering uit de niet-bestede BLS-middelen een bedrag van 12 mln. inzet ter ondersteuning van projecten in Parkstad (Zuid-Limburg) die de neergaande bevolkingsontwikkeling trachten op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Depla


Motie Van Bochove en Depla over ondersteuning van projecten in Parkstad

2008-12-04
Dossier: 31700-XVIII
Indiener(s): Jan van Bochove (SGP), Staf Depla (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVIII-21.html