Stemming

Motie Van Toorenburg over heroverweging van de remigratieregeling

88,0 %
12,0 %


GL

PVV

CU

PvdA

SP

SGP

CDA

D66

Verdonk

VVD

PvdD


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de huidige remigratieregeling een leeftijdsgrens wordt gehanteerd van 45 jaar;

overwegende, dat deze grens niet past in het totale sociale beleid waarin mensen niet te vroeg voor altijd voor het arbeidsproces worden afgeschreven;

overwegende, dat ook op andere onderdelen de Remigratieregeling tegen het licht dient te worden gehouden, denk aan de landen en de termijnen;

roept de regering op de Remigratieregeling te heroverwegen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg


Motie Van Toorenburg over heroverweging van de remigratieregeling

2008-12-04
Dossier: 31700-XVIII
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: begroting emigratie financiƫn migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVIII-20.html