Stemming

Gew motie Van der Burg en Pechtold over minder bestuurders in het binnenlands bestuur (t.v.v. 31 700 VII, nr. 26)

67,3 %
32,7 %


SGP

PVV

CU

Verdonk

SP

PvdD

VVD

GL

D66

CDA

PvdA


31 700 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

nr. 45
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 2 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het binnenlands bestuur wordt gekenmerkt door «bestuurlijke drukte», waardoor de effectiviteit van het bestuur wordt beperkt;

verzoekt de regering initiatieven te ontwikkelen teneinde het binnenlands bestuur in te richten met minder bestuurders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Pechtold


Gew motie Van der Burg en Pechtold over minder bestuurders in het binnenlands bestuur (t.v.v. 31 700 VII, nr. 26)

2008-12-01
Dossier: 31700-VII
Indiener(s): Brigitte van der Burg (VVD), Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VII-45.html