Stemming

Motie Koopmans/Roefs over verbreding van de N33

94,0 %
6,0 %


SP

PVV

D66

CDA

PvdD

VVD

CU

SGP

GL

PvdA

Verdonk


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 48
MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFS

Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat rond Delfzijl grootscheepse ruimtelijk-economische investeringen worden gerealiseerd;

van mening, dat deze ontwikkeling een goede ontsluiting noodzakelijk maakt;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe, samen met de regio, de tweede fase van de verbreding van de N33 opgenomen kan worden in het MIRT en met een concrete planning van de bijbehorende tijdspanne, kosten en cofinanciering te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Roefs


Motie Koopmans/Roefs over verbreding van de N33

2008-12-15
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Lia Roefs (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-48.html