Stemming

Amendement van de leden Roefs en Koopmans om 20 miljoen vrij te maken voor investeringen in de fietsinfrastructuur

80,0 %
20,0 %


PVV

D66

PvdD

PvdA

CDA

SP

CU

VVD

SGP

Verdonk

GL


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 22
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANS

Ontvangen 3 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

III

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 20 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in fietsinfrastructuur. Dit strekt ertoe € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van fietsroutes voor woon-werkverkeer tussen Arnhem-Nijmegen en Leiden-Den Haag, en € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanbevelingen uit de initiatiefnota Fietsbeleid «Tandje erbij». Deze uitgaven worden geraamd op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten.

Dekking wordt geboden door herschikking van de middelen voor regionale infrastructuur binnen artikelonderdeel 14.01 met € 10 miljoen en een verlaging van artikel 34.04 (Hfdst. XII) Netwerk decentraal/regionaal vervoer met € 10 miljoen (zie daarvoor het amendement Roefs/Koopmans 31 700 XII, nr. 41).

Roefs

Koopmans


Amendement van de leden Roefs en Koopmans om 20 miljoen vrij te maken voor investeringen in de fietsinfrastructuur

2008-12-04
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Lia Roefs (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-22.html