Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33965)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap spoor verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33965)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport spoor verkeer Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 maart 2014 en het nader rapport d.d. 16 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties Lijst van vragen en antwoorden huisvesting organisatie en beleid Nr. 71 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 maart 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de brief van 5 februari 2015 inzake Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 33 966, nr. 70). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33966)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33966)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 19 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33966)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33968-(R2033))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie handel Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 2 mei 2014 en het nader rapport d.d. 13 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33968-(R2033))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33968-(R2033))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie handel Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33992-(R2034))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Hoofdstuk I – Algemeen 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33992-(R2034))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33992-(R2034))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 11 juli 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave   blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34000-B)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2014 en het nader rapport d.d. 15 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IIB)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Blz. ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) (Dossier 34000-IV)
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) Voorlichting Afdeling advisering Raad van State ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Dossier 34000-IV)
Lijst van vragen en antwoorden over de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 40 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 mei 2015 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 12 maart 2015 inzake de aanbieding van de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten tweede helft 2014 (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 36). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 inzake De Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...