Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juni 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet