Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juni 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0386420
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 januari 2015. Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations - 33965-99

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.

19 juni 2015

Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Voorstel van wet