Wetsvoorstel 34000-B - 16 september 2014
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag
Nota van wijziging
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering