Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Motie van de leden Dijk en Thijssen over een sociaal plan voor Tata Steel als onderdeel van de maatwerkafspraken (Dossier 36410-XIII)
Motie van de leden Dijk en Thijssen over een sociaal plan voor Tata Steel als onderdeel van de maatwerkafspraken Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN THIJSSEN Voorgesteld 12 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vakbond en de werknemers van Tata Steel samengewerkt hebben aan het plan Groen Staal voor een duurzame, toekomstbestendige groene staal productie in Nederland; overwegende dat de verduurzaming van de industrie een enorme (regionale) impact heeft en dat daarom de werknemers, de vakbond, milieuorganisaties en de bewoners uit de omgeving een stem moeten hebben over hoe de toekomst van de industrie eruit moet zien; verzoekt de regering bij de maatwerkafspraken de voorwaarde op te nemen dat het bedrijf samen met de werknemers, de vakbond, milieuorganisaties en bewoners uit de omgeving een sociaal plan opstelt hoe het bedrijf duurzaam en toekomstbestendig in Nederland kan blijven produceren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID ERGIN C.S. ...

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61) (Dossier 36418)
Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen Amendement belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting Amendement belasting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, vervalt in de subonderdelen a en b telkens «wordt «1 200 kubieke meter» vervangen door «1 000 kubieke meter» en». ...

Motie van het lid Alkaya over de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs (Dossier 36418)
Motie van het lid Alkaya over de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het Global Tax Evasion Report 2024 blijkt dat er wereldwijd veel belasting wordt ontweken door miljardairs; constaterende dat de onderzoekers een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs voorstellen; verzoekt de regering om met zo veel mogelijk OESO-landen een kopgroep te vormen die actief zal gaan pleiten voor de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. (Dossier 36418)
Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. ...

Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN ALKAYA Ontvangen 20 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, wordt het tweede percentage verhoogd met 0,61 procentpunt. ...

Amendement van het lid Alkaya over het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting met 11,13 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting met 11,13 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H In artikel 22 wordt het in kolom IV als tweede vermelde percentage verhoogd met 11,13 procentpunt. ...

Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten (Dossier 36418)
Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten Motie belasting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de 30%-regeling volgens de planning pas in 2025 wordt geëvalueerd; constaterende dat er twee aanvullende regelingen in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht; overwegende dat deze regelingen gezamenlijk zorgen voor een financiële derving van 1,1 miljard euro per jaar; overwegende dat deze regelingen als complex in de uitvoering worden bestempeld in het rapport Aanpak fiscale regelingen; verzoekt de regering de evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen (#:-)
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de motie-Visser (29 398, nr. 551) en de gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over veilige inrichting van de N-wegen (34 775 XII, nr. 57); verzoekt de regering, in het kader van het programma Meer Veilig een prioritering aan te brengen van aanpak van N-wegen, uitgaande van aantal en aard van ongevallen, mate van cofinanciering en via het principe van werk met werk maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over een treintraject tussen Utrecht en Breda (t.v.v. 34775-A-31) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over een treintraject tussen Utrecht en Breda (t.v.v. 34775-A-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum (t.v.v. 34775-A-40) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum (t.v.v. 34775-A-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 50 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over de geluidsoverlast door de verbreding van de A27 (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over de geluidsoverlast door de verbreding van de A27 Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de realisatie van (bovenwettelijke) geluidswerende maatregelen (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de realisatie van (bovenwettelijke) geluidswerende maatregelen Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand (#:-)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...