Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden inzake toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) (Dossier 31930)
Lijst van vragen en antwoorden inzake toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) ...

Motie Tang en Omtzigt over een goedkope manier om een partnerschap aan te gaan (Dossier 31930)
Motie Tang en Omtzigt over een goedkope manier om een partnerschap aan te gaan Motie belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 72MOTIE VAN DE LEDEN TANG EN OMTZIGTVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er een groep samenwoners is die al jaren samenwoont zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of notariële akte, met wederzijdse zorgplicht;overwegende, dat er een helderder partnerbegrip ingevoerd wordt bij zowel de successiebelasting als de inkomstenbelasting;overwegende, dat mensen op een laagdrempelige manier een geregistreerd partnerschap moeten kunnen aangaan om hiermee publiekelijk te kiezen voor een partnerschap met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen;verzoekt de regering op korte termijn in contact te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en een voorstel uit te werken voor een laagdrempelige, goedkope manier om een partnerschap aan te gaan en daar voldoende publiciteit aan te geven,en gaat over tot de orde van de dag.TangOmtzigt ...

Amendement van het lid Cramer om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen bij een vermogen van € 1.500.000 en tegelijkertijd van het bedrag boven de drempel 80% in plaats van 90% van het vermogen vrij te stellen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen bij een vermogen van € 1.500.000 en tegelijkertijd van het bedrag boven de drempel 80% in plaats van 90% van het vermogen vrij te stellen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 33AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AH, artikel 35b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. voor de toepassing van de schenkbelasting indien verkregen door partner of afstammeling en voor de toepassing van de erfbelasting indien verkregen door partner of bloedverwant in de rechte lijn1)II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor bloedverwanten in de rechte lijn in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging vallen ouders, grootouders, overgrootouders etc. voor de toepassing van de erfbelasting in de tariefgroep I. ...

Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 59AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 25AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners (Dossier 31930)
Motie Cramer over een goedkoop alternatief voor registratie van familiesamenwoners Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 70MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor samenwonende mensen de eerste tariefgroep in de Successiewet geldt, wanneer er een bewijs van samenwonen overlegd kan worden, ofwel in de vorm van een geregistreerd partnerschap, ofwel via een samenlevingsovereenkomst;overwegende, dat het geregistreerd partnerschap aanzienlijke kosten met zich mee brengt, maar dat een samenlevingsovereenkomst een goedkoper alternatief is;overwegende, dat familiesamenwoners, zoals broers en zussen, alleen voor het geregistreerd partnerschap in aanmerking komen en daarmee per definitie voor hoge kosten worden geplaatst;verzoekt de regering om familiesamenwoners een goedkoop registratiealternatief te bieden, waaruit blijkt dat er sprake is van een wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding, waardoor tariefgroep 1 op hen van toepassing is,en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 61NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 54AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S. ...

Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt «1 januari 2011» telkens vervangen door: 1 januari 2012.ToelichtingDe voorgestelde wijziging regelt een verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor personen die samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben gesloten of wel een samenlevingscontract hebben gesloten maar daarin geen zorgplicht hebben opgenomen. ...

Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 51AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal voor belaste verkrijgingen door kleinkinderen en afstammelingen in de derde of verdere graad een opslag van 60% worden toegepast met betrekking tot het tarief van tariefgroep I in plaats van – zoals in het wetsvoorstel is opgenomen – een opslag van 80%.Remkes ...

Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partnerI0A. indien verkregen door kinderenIA. indien verkregen door afstammelingen in de tweede of verdere graadII. in overige gevallen€ 0€ 125 00010%10%18%30%€ 125 000 en hoger 20%30%41%45%IIArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen (Dossier 31930)
Motie Omtzigt c.s. over een register voor toegelaten instellingen Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 69MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.Voorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat sportverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, jeugdgroepen en andere maatschappelijke organisaties en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de samenleving;van mening, dat deze verenigingen en organisaties het verdienen dat de overheid hen faciliteert;constaterende, dat de door de regering in het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 voorgestelde faciliteiten voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) hiervoor zorgen;constaterende, dat mensen die vermogen nalaten of schenken aan voornoemde instellingen zekerheid moeten hebben over de vraag of hetgeen zij nalaten of schenken aan een dergelijke instelling niet met successierechten wordt getroffen;constaterende, dat deze zekerheid kan worden geboden door toegelaten instellingen in een register op te nemen;verzoekt de regering in overleg met het veld voor 1 maart 2010 voor een dergelijk register te zorgen en de Kamer hierover te informeren;en verzoekt de regering tevens met nadere voorstellen te komen ter ondersteuning en facilitering van SBBI’s,en gaat over tot de orde van de dag.OmtzigtCramerTang ...