Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

112 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
11 oktober 2012 - 5 december 2012
Seksueel misbruik door zorgverleners
Myrthe Hilkens (PvdA)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
30 oktober 2012 - 22 november 2012
Het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp
Renske Leijten (SP), Nine Kooiman (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
1 november 2012 - 22 november 2012
Het artikel 'Steeds meer kinderen in opvang, geen goede hulp'
Vera Bergkamp (D66)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
1 november 2012 - 22 november 2012
Het bericht dat pijn bij dementie vaak niet behandeld wordt in verpleeghuizen
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Alle
1 november 2012 - 22 november 2012
Het artikel 'Steeds meer kinderen in opvang, geen goede hulp'
Vera Bergkamp (D66)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
1 november 2012 - 22 november 2012
Het bericht dat pijn bij dementie vaak niet behandeld wordt in verpleeghuizen
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
30 oktober 2012 - 22 november 2012
Het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp
Renske Leijten (SP), Nine Kooiman (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
26 oktober 2012 - 21 november 2012
Het bericht dat er opnieuw wantoestanden zijn bij Cordaan
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
26 oktober 2012 - 16 november 2012
Het bericht ‘Klokkenluidster op non-actief’
Fleur Agema (PVV)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
12 oktober 2012 - 15 november 2012
Het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld
Brigitte van der Burg (VVD)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
11 oktober 2012 - 2 november 2012
Het artikel 'Eigen zorgcentrum Marokkanen absurd'
Fleur Agema (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Leers
11 oktober 2012 - 5 december 2012
Seksueel misbruik door zorgverleners
Myrthe Hilkens (PvdA)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 oktober 2012 - 9 november 2012
Een groot tekort aan stages in de zorg
Manja Smits (SP), Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Marja van Bijsterveldt (CDA)
9 oktober 2012 - 9 november 2012
Aanhoudende signalen van slechte en ontbrekende zorg bij Fokus-projecten
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
9 oktober 2012 - 21 november 2012
De verhoogde vrijstelling van de erfbelasting voor mantelzorgers
Agnes Wolbert (PvdA), Ed Groot (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
5 oktober 2012 - 11 oktober 2012
Het bericht dat zorgkantoren geen lichte zorgzwaartepakketten meer inkopen
Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
3 oktober 2012 - 31 oktober 2012
Het bestemmen van de resterende middelen ten behoeve van Sinti en Roma
Sadet Karabulut (SP), Gerard Schouw (D66)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Leers
17 september 2012 - 15 oktober 2012
Het vervallen van het pgb bij specialistische verpleging boven de 18 jaar
Linda Voortman (GL)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
6 september 2012 - 15 oktober 2012
Het nieuwe softwaresysteem van zorgaanbieder HWW Zorg te Den Haag
Fleur Agema (PVV), Karen Gerbrands (PVV)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
3 september 2012 - 31 oktober 2012
Het convenant inzake de landelijk werkende instellingen
Kees van der Staaij (SGP), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
3 september 2012 - 1 oktober 2012
Mantelzorgers die geen compliment krijgen
Agnes Wolbert (PvdA)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
31 augustus 2012 - 23 oktober 2012
Het bericht "Doof meisje kan geen journaliste worden"
Jesse Klaver (GL), Linda Voortman (GL)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
24 augustus 2012 - 29 oktober 2012
Kinderrechten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner , Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 augustus 2012 - 1 oktober 2012
Het sluiten van dagbestedinglocaties in Drenthe als gevolg van de bezuinigingen op de vervoerkosten voor gehandicapten
Agnes Wolbert (PvdA)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner