Kamervraag 2012Z15650

Het nieuwe softwaresysteem van zorgaanbieder HWW Zorg te Den Haag

Ingediend 6 september 2012
Beantwoord 15 oktober 2012 (na 39 dagen)
Indieners Fleur Agema (PVV), Karen Gerbrands (PVV)
Beantwoord door van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15650.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-270.html
1. Stukken onderhands verstrekt aan het ministerie van VWS
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat HWW Zorg geld investeert in een nieuw softwaresysteem?1

  De hoogte van het bedrag is mij niet bekend omdat het gaat om een individuele investering van een instelling.

 • Vraag 2
  Om hoeveel geld gaat het hier?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe kan het dat HWW Zorg recentelijk medewerkers heeft moeten ontslaan, omdat er onvoldoende geld beschikbaar was, maar er nu blijkbaar wel voldoende geld is voor een nieuw softwaresysteem?

  Er zijn volgens HWW geen medewerkers ontslagen in verband met onvoldoende beschikbaarheid van geld.

 • Vraag 4
  Hoeveel heeft HWW Zorg ontvangen van de zgn. Agema-gelden? Hoeveel ligt er daarvan nog op de plank, terwijl bewoners het in hun broek moeten doen omdat er te weinig personeel is?

  Als het gaat om de «Agema-gelden» kan het volgende worden opgemerkt. HWW Zorg heeft in 2012 2,8 miljoen euro beschikbaar gekregen. Dit bedrag is aangewend voor het opleiden van de niveau 1-medewerkers naar niveau 2 (zo’n 50% van de middelen) om de kwaliteit van zorg te verbeteren en voor het aanstellen van meewerkend verpleegkundig teamleiders, zoals gevraagd door de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad (de andere 50%). De personeelsformatie (in de zorg) is in 2012 toegenomen ten opzichte van 2011. Het zorgkantoor ziet toe op de doelmatige aanwending van de middelen.
  De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en bezoekt HWW Zorg regelmatig.
  Daaruit blijkt dat HWW Zorg werkt aan verbetering van de kwaliteit, onder meer via een traject van certificering.

 • Vraag 5
  Vindt u het ook ronduit schokkend dat de directie van HWW Zorg haar bewoners urenlang in de urine laat liggen, maar wel waarde hecht aan hun computers?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat bewoners urenlang moeten wachten om verschoond te worden omdat er geen personeel is, terwijl de bestuurders van HWW Zorg wel investeren in hun dure pc? Hoe legt u dit aan de bewoners uit?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Bent u bereid in gesprek te gaan met de directie van HWW Zorg om uw walging over haar beleid kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie mijn antwoord op vraag 1.

 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om deze gang van zaken direct stop te zetten en de bewoners van HWW Zorg goede zorg te bieden? Ziet u hier een rol voor de Inspectie weggelegd?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  Jeuken uw vingers ook zo om dergelijke bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te kunnen stellen?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15650
Volledige titel: Het nieuwe softwaresysteem van zorgaanbieder HWW Zorg te Den Haag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-270
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Agema en Gerbrands over het nieuwe softwaresysteem van zorgaanbieder HWW Zorg te Den Haag