Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

512 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
21 maart 2017 - 11 april 2017
De voorgestelde versobering van opvang van asielzoekers in Griekenland
Sharon Gesthuizen (SP), Linda Voortman (GL), Joël Voordewind (CU), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
27 februari 2017 - 31 maart 2017
De gang van zaken in de nasleep van de moord op drie vrouwen in Parijs
Harry van Bommel (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille , minister veiligheid en justitie) (VVD)
6 maart 2017 - 29 maart 2017
Het vragen naar de geaardheid van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Sharon Gesthuizen (SP)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
3 februari 2017 - 28 maart 2017
Subsidieverlening aan organisaties voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk
Sharon Gesthuizen (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)

Alle
22 januari 2015 - 19 februari 2015
De opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer
Sharon Gesthuizen (SP), Arnold Merkies (SP)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
5 januari 2015 - 19 januari 2015
Fraude door middel van legale naamwisselingen
Sharon Gesthuizen (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
31 december 2014 - 22 januari 2015
Het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Facebook de nieuwe privacyvoorwaarden uitstelt
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
30 december 2014
Banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren
Sharon Gesthuizen (SP)
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Veiligheid en Justitie en van Financiën
19 december 2014 - 21 januari 2015
De veronderstellingen van het Centraal Planbureau (CPB)
Sharon Gesthuizen (SP), Arnold Merkies (SP)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
10 december 2014 - 23 december 2014
De uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, inzake het tienjarenbeleid omtrent gezinsleden van vreemdelingen aan wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen en de Regeling langdurig verblijvende kinderen
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
9 december 2014 - 14 januari 2015
De uitlatingen van het Bureau Medische Advisering (BMA) over een suïcidale vreemdeling
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
8 december 2014 - 1 februari 2015
De onwettigheid van de bewaarplicht van telecomgegevens van burgers
Kees Verhoeven (D66), Liesbeth van Tongeren (GL), Gerard Schouw (D66), Sharon Gesthuizen (SP)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
26 november 2014 - 7 januari 2015
De kritiek van de vakbonden op TNT
Sharon Gesthuizen (SP), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
25 november 2014 - 11 december 2014
Het bericht ‘Amnesty International slaat alarm om vluchtelingendrama Turkije’
Sharon Gesthuizen (SP), Eric Smaling (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille ) (PvdA)
5 november 2014 - 26 november 2014
Het bericht ‘Man Ingabire in oorlog met justitie’ en soortgelijke berichten
Michiel van Nispen (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
30 oktober 2014 - 24 november 2014
Uitwisseling van persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en justitie
Sharon Gesthuizen (SP)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
29 oktober 2014 - 24 november 2014
Het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’
Sharon Gesthuizen (SP), Michiel van Nispen (SP)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
27 oktober 2014 - 31 oktober 2014
Het integriteitsbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
Sharon Gesthuizen (SP), Michiel van Nispen (SP), Nine Kooiman (SP)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
17 oktober 2014 - 19 november 2014
Compensatie voor slachtoffers van de ramp bij de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh
Sharon Gesthuizen (SP), Bram van Ojik (GL), Joël Voordewind (CU)
Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille ) (PvdA)
10 oktober 2014 - 25 november 2014
Het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de Basisregistratie Personen
Ronald van Raak (SP), Sharon Gesthuizen (SP), Michiel van Nispen (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
8 oktober 2014 - 28 oktober 2014
Het bericht dat een ICT-bedrijf fraudeerde met overheidsaanbestedingen
Sharon Gesthuizen (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
6 oktober 2014 - 3 november 2014
Het bericht dat Sociale Zaken mogelijk de privacywetgeving schond
Paul Ulenbelt (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 september 2014 - 5 november 2014
De gevolgen van de stroomlijning van de toelatingsprocedures
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
15 september 2014 - 4 november 2014
Het bericht dat een paranoïde Pool alleen celstraf krijgt omdat geen kliniek hem wil behandelen
Sharon Gesthuizen (SP), Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)