Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

518 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
22 januari 2015 - 19 februari 2015
De opkomst van Apple en Google in het betalingsverkeer
Arnold Merkies (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
5 januari 2015 - 19 januari 2015
Fraude door middel van legale naamwisselingen
Sharon Gesthuizen (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
31 december 2014 - 22 januari 2015
Het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Facebook de nieuwe privacyvoorwaarden uitstelt
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
30 december 2014
Banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren
Sharon Gesthuizen (SP)
19 december 2014 - 21 januari 2015
De veronderstellingen van het Centraal Planbureau (CPB)
Arnold Merkies (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
10 december 2014 - 23 december 2014
De uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, inzake het tienjarenbeleid omtrent gezinsleden van vreemdelingen aan wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen en de Regeling langdurig verblijvende kinderen
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
9 december 2014 - 14 januari 2015
De uitlatingen van het Bureau Medische Advisering (BMA) over een suïcidale vreemdeling
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
8 december 2014 - 1 februari 2015
De onwettigheid van de bewaarplicht van telecomgegevens van burgers
Sharon Gesthuizen (SP), Gerard Schouw (D66), Kees Verhoeven (D66), Liesbeth van Tongeren (GL)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
26 november 2014 - 7 januari 2015
De kritiek van de vakbonden op TNT
John Kerstens (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
25 november 2014 - 11 december 2014
Het bericht ‘Amnesty International slaat alarm om vluchtelingendrama Turkije’
Sharon Gesthuizen (SP), Eric Smaling (SP)
Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA), Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 november 2014 - 26 november 2014
Het bericht ‘Man Ingabire in oorlog met justitie’ en soortgelijke berichten
Michiel van Nispen (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
30 oktober 2014 - 24 november 2014
Uitwisseling van persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en justitie
Sharon Gesthuizen (SP)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
29 oktober 2014 - 24 november 2014
Het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’
Sharon Gesthuizen (SP), Michiel van Nispen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
27 oktober 2014 - 31 oktober 2014
Het integriteitsbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
Michiel van Nispen (SP), Nine Kooiman (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
17 oktober 2014 - 19 november 2014
Compensatie voor slachtoffers van de ramp bij de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh
Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (CU), Bram van Ojik (GL)
Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
10 oktober 2014 - 25 november 2014
Het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de Basisregistratie Personen
Sharon Gesthuizen (SP), Ronald van Raak (SP), Michiel van Nispen (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
8 oktober 2014 - 28 oktober 2014
Het bericht dat een ICT-bedrijf fraudeerde met overheidsaanbestedingen
Sharon Gesthuizen (SP)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
6 oktober 2014 - 3 november 2014
Het bericht dat Sociale Zaken mogelijk de privacywetgeving schond
Sharon Gesthuizen (SP), Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
18 september 2014 - 5 november 2014
De gevolgen van de stroomlijning van de toelatingsprocedures
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
15 september 2014 - 4 november 2014
Het bericht dat een paranoïde Pool alleen celstraf krijgt omdat geen kliniek hem wil behandelen
Sharon Gesthuizen (SP), Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)