Kamervraag 2014Z19073

Het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’

Ingediend 29 oktober 2014
Beantwoord 24 november 2014 (na 26 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (SP), Michiel van Nispen (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen financieel toezicht financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z19073.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-641.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat veel lagere straffen zijn opgelegd in deze grote fraudezaak doordat het Openbaar Ministerie deze zaak twee en een half jaar op de plank heeft laten liggen? Wat is uw reactie hierop?

  Dit betrof een complexe en omvangrijke fraudezaak. Na het vertrek van de zaaksofficier van justitie is deze zaak niet direct overgedragen aan een collega-officier van justitie. Deze overdrachtsperiode heeft echter geen twee en een half jaar geduurd zoals in het aangehaalde bericht wordt beweerd. Nadat de zaak eind 2012 weer was opgepakt door het Openbaar Ministerie, en onder leiding van de rechter-commissaris was afgerond, heeft de rechtbank deze zeer omvangrijke zaak in september/oktober van dit jaar op terechtzitting gepland.
  De officier van justitie heeft bij haar strafeis reeds rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn. In haar eis heeft zij een strafkorting gehanteerd. Het Openbaar Ministerie kan zich niet vinden in het vonnis van de rechtbank en heeft hoger beroep ingesteld. Volgens het Openbaar Ministerie doet de opgelegde straf onvoldoende recht aan de ernst van de feiten, ook als daarbij rekening wordt gehouden met het tijdsverloop.
  Er is geen sprake van een gebrek aan expertise of capaciteit bij het Openbaar Ministerie op het gebied van fraudebestrijding. De oprichting van het Functioneel Parket – gespecialiseerd in fraude- en milieuzaken – alsmede de investeringen in specialistische capaciteit bij het Openbaar Ministerie in het kader van het versterkingsprogramma financieel-economische criminaliteit van enkele jaren geleden, hebben er toe geleid dat meer grotere en complexe fraudezaken met succes worden afgerond.

 • Vraag 3
  Wat is in dit geval de oorzaak van de vertraging die bij het OM is ontstaan? Speelt een rol dat de expertise voor grote fraudezaken onvoldoende beschikbaar is? Zijn er te grote werkvoorraden bij het OM? Of zijn er andere oorzaken? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 19 november 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Gesthuizen (beiden SP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM» (ingezonden 29 oktober 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z19073
Volledige titel: Het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-641
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Gesthuizen over het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’