Kamervraag 2014Z22724

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, inzake het tienjarenbeleid omtrent gezinsleden van vreemdelingen aan wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen en de Regeling langdurig verblijvende kinderen

Ingediend 10 december 2014
Beantwoord 23 december 2014 (na 13 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z22724.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-934.html
1. uitspraak bijgevoegd
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, d.d. 5 december 2014, waarin kort weergegeven werd bepaald dat nergens staat dat de toepasselijkheid van de tienjaarstermijn neergelegd in artikel 6.2.8.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 is uitgesloten bij toepassing van de Regeling langdurig verblijvende kinderen, ook wel aangeduid als het Kinderpardon?1

  Ja, ik ben bekend met de uitspraak.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de uitspraak in kwestie?

  Ik kan mij niet verenigen met de uitspraak en zal daartegen hoger beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een uitspraak op dit hoger beroep pas ik mijn beleid niet aan.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de uitspraak te respecteren en voortaan de tienjaarstermijn toe te passen in zaken betreffende het Kinderpardon, zodat bij kinderen waarbij aan (één van) de ouders 1F wordt tegengeworpen, dit in elk geval bij verblijf van 10 jaar of meer niet aan toepassing van het Kinderpardon in de weg zal staan?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z22724
Volledige titel: De uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, inzake het tienjarenbeleid omtrent gezinsleden van vreemdelingen aan wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen en de Regeling langdurig verblijvende kinderen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-934
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Groningen, inzake het tienjarenbeleid omtrent gezinsleden van vreemdelingen aan wie artikel 1F Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen en de Regeling langdurig verblijvende kinderen