Kamervraag 2014Z23995

Het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Facebook de nieuwe privacyvoorwaarden uitstelt

Ingediend 31 december 2014
Beantwoord 22 januari 2015 (na 22 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z23995.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1107.html
 • Vraag 1
  Bent u het eens met het verzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan Facebook het nieuwe privacy beleid niet in te voeren zolang het onderzoek van het CBP naar dit beleid niet is afgerond?1

  Ik heb kennis genomen van de beslissing van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP is onafhankelijk. Het past mij daarom niet commentaar te leveren op een beslissing van het CBP in een individuele handhavingszaak.

 • Vraag 2
  Hoe zal het CBP erop toezien dat Facebook zich aan dit verzoek houdt?

  Het CBP is een onafhankelijke toezichthouder en bepaalt zelf waarnaar het onderzoek doet en welke middelen daarbij worden ingezet.

 • Vraag 3
  Klopt het dat Facebook reeds heeft aangegeven het nieuwe privacy beleid toch per 1 januari 2015 in te gaan voeren? Welke maatregelen zal het CBP gaan nemen als per 1 januari 2015 blijkt dat Facebook inderdaad geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van het CBP?

  Facebook heeft eind december 2014 aangegeven het nieuwe privacybeleid op te schorten tot 30 januari 2015.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de onderzoeksresultaten van het CBP te zijner tijd aan de Kamer te doen toekomen voorzien van uw reactie?

  Het CBP zal te zijner tijd, als onafhankelijke toezichthouder, de onderzoeksresultaten naar buiten brengen. Ik kan eerst dan beoordelen of die onderzoeksresultaten een reactie van mij behoeven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z23995
Volledige titel: Het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Facebook de nieuwe privacyvoorwaarden uitstelt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1107
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Gesthuizen over het bericht dat het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Facebook de nieuwe privacy voorwaarden uitstelt